Zabíjačkové hody v Ľubietovej

Obecná organizácia ĽS-HZDS v Ľubietovej usporiadala 11. februára v spolupráci s okresným predstavenstvom v Banskej Bystrici pre svojich členov a širokú verejnosť zabíjačkové hody. Akcie sa zúčastnil aj podpredseda ĽS-HZDS Roland Lamper, ako aj predseda OP ĽS-HZDS Ivan Petrovič, a tiež kandidát na poslanca do NR SR, Erik Oslanec. V priateľských rozhovoroch počas príjemného kultúrneho programu sa mohli prítomní informovať o cieľoch a programe ĽS-HZDS. Podpredseda ĽS-HZDS a zároveň kandidát na poslanca do NR SR, Roland Lamper má rodinné korene siahajúce práve do obce Ľubietová, preto o konštruktívne a priateľské rozhovory nebola núdza.

rl-