Okresný snem v Banskej Bystrici

08.10.2011 22:06

V Banskej Bystrici sa dňa 8. októbra  uskutočnil Okresný snem ĽS-HZDS. Delegáti snemu medzi sebou privítali delegáciu KP ĽS-HZDS: predsedu KP  Ing. Jozefa Pavúka, podpredsedu KP MVDr. Ľubomíra Kropila a tajomníka KP Jána Paulínyho. K prítomným  delegátom sa prihovoril predseda KP ĽS-HZDS Ing. Jozef Pavúk, ktorý sa poďakoval všetkým členom a funkcionárom okresu za vykonanú prácu. Správu o činnosti OP ĽS-HZDS predniesol predseda OP Ivan Petrovič, v ktorej zhodnotil štvorročné fungovanie OP a vyjadril sa k volebným  výsledkom, ktoré okres Banská Bystrica dosiahol. V diskusných príspevkoch sa delegáti kriticky vyjadrili k jednotlivým predneseným správam a navrhli riešenia do budúcnosti. Delegáti snemu si zvolili za svojho predsedu Ivana Petroviča a tiež nové, omladené OP ĽS-HZDS.                                                 Ivan Petrovič, predseda OP ĽS-HZDS

 

 

Okresný snem