Prečo budem voliť ĽS-HZDS

25.01.2012 19:58
Prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc., Prof. h. c., vysokoškolský pedagóg a regionálny politik

Ste známym  nielen ako  prvý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ale najmä ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Počas Vášho pôsobenia na Technickej univerzite vo Zvolene sa škola začala rozrastať. V tom čase bola vo vláde ĽS-HZDS. Aké sú Vaše skúsenosti s podporou školstva zo strany ĽS-HZDS?
Obdobie od roku 1994 až do februára 2001 malo v mojom živote špeciálne miesto. Bol som rektorom Technickej univerzity vo Zvolene. Práve táto univerzita patrila v roku 1997 do prvej trojky a v rokoch 1998 – 1999 medzi päť najlepších slovenských univerzít. V čase môjho pôsobenia podstatne vzrástli celkové aktíva univerzity v hospodársko-ekonomickej oblasti. Riadenie univerzity si vyžadovalo enormné úsilie, a to najmä podporu dvoch fakúlt: Fakulty ekológie a environmentalistiky (vznikla v roku 1994) a Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky (vnikla v roku 1996). Tieto dve nové fakulty si vyžadovali popri existencii klasických fakúlt univerzity výraznú finančnú podporu a priestorovú lokalizáciu. Som povďačný predsedovi ĽS-HZDS, pánovi Vladimírovi Mečiarovi a jeho vtedajšej vláde za finančnú podporu (viac ako 100 miliónov Sk) na vznik a rozvoj nových fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene. Oceňujem aj pomoc predsedu vlády Vladimíra Mečiara vysokým školám a univerzitám SR, keď nás ako rektorov prijal na Úrade vlády SR a zúčastnil sa na rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie, kde sme spoločne riešili aktuálne problémy vysokých škôl. Veľmi si vážim osobnú a pritom výraznú podporu Vladimíra Mečiara trom univerzitám v bývalom Stredoslovenskom kraji: Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinskej univerzite a Technickej univerzite vo Zvolene. Aj jeho podporou vznikla Akadémia umení v Banskej Bystrici.

Ľudia si Vás zvolili za prvého predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Túto funkciu ste zastávali v rokoch 2001 -2005, teda v čase najzložitejšom, keď sa VÚCka kreovala. Ako spomínate na toto obdobie? Aká bola spolupráca s Ing. Jozefom Pavúkom, podpredsedom BBSK?
Na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja som bol zvolený v decembri 2001 ako nestranícky kandidát s podporou koalície ĽS-HZDS a SMERu a v druhom kole aj s podporou SDĽ. V historicky prvých voľbách do samosprávnych krajov bolo v našom kraji zvolených 49 poslancov, z toho: za ĽS-HZDS – 17, SMK-15, SMER-5, SDĽ-4, SDKÚ-4,KDH – 2, ANO-1 a jeden nezávislý poslanec. Začiatok činnosti úradu spočíval v príprave podmienok na prechod kompetencií zo štátnej správy na samosprávu. Ako prvé prešli kompetencie v oblasti kultúry, čiastočne v doprave, a za nimi nasledovalo školstvo a sociálne veci (v oblasti školstva viac ako 130 škôl a školských zariadení). Nasledovalo ďalšie preberanie kompetencií v oblasti zdravotníctva a neskôr v oblasti dopravy, vrátane cestnej siete. Všetko sa uskutočňovalo doslova za „pochodu“, bez zmeny financovania samospráv. Fiškálna decentralizácia sa schválila až k 1.1.2005 a dovtedy sme boli financovaním napojení na štátny rozpočet. Nemali sme vlastné príjmy a obyvatelia, niekedy aj oprávnene, to vnímali ako vznik ďalšieho úradu. Môžem povedať, že po prvom volebnom období sa väčšina nedostatkov odstránila. Popri spomínanej „hektike“ sa museli riešiť aj koncepčné veci. Mrzí ma, že sa nepodarilo pritiahnuť viacej investorov, a tým znížiť mieru nezamestnanosti.
K spolupráci s Ing. Jozefom Pavúkom môžem konštatovať, že ho poznám z výraznej poslaneckej činnosti a zároveň z činnosti podpredsedu BBSK. Prezentoval sa výbornými  profesionálnymi, ekonomickými a politickými schopnosťami a skúsenosťami. Mnohé jeho originálne nápady a riešenia boli prínosom pre rozvoj kraja, ale tiež okresu a mesta Zvolen. Hodnotím ho ako človeka, ktorému prisudzujem týchto päť P : pracant, pedant, podnikateľ, poctivec, priateľ. Tieto jeho atribúty sú pre mňa garanciou, aby som ho odporučil za poslanca NR SR a istotou, že naplní svoj program v prospech ľudí.

Ako vnímate súčasný stav na politickej scéne? Je podľa Vás ĽS-HZDS stranou, ktorá má čo ponúknuť občanovi, aké sú Vaše skúsenosti? Prečo by ste túto stranu volili?
Ak mám posudzovať stav slovenskej spoločnosti na politickej scéne, nemám z nej dobrý pocit. Väčšina rodín na Slovensku sa čoraz viac dostáva do negatívnej situácie. Tváriť sa, že sa nič nedeje, by bolo veľkou chybou, a to nielen politikov, ale aj ich voličov. Ako bývalého regionálneho politika ma mrzí, že stále existujú značné regionálne rozdiely na Slovensku. Regionálnu politiku SR treba zásadne zmeniť, a to odstránením mnohých negatívnych javov, prejavujúcich sa najmä v značných sociálnych rozdieloch. Voličom v najbližších voľbách by som odporučil oboznámiť sa s vystúpením JUDr. Vladimíra Mečiara na Programovej konferencii ĽS-HZDS (Bratislava, 19.2.2009), kde sa fundovane zameral na „Perspektívy rozvoja slovenskej spoločnosti“. Jeho analýzy a naznačené riešenia sú víziou pre Slovensko v najbližších rokoch. Tie sú dôvodom, prečo je dobré túto stranu voliť v najbližších voľbách v marci 2012.

Za rozhovor ďakuje Miroslava Hanuliaková