Predstavujeme nového podpredsedu ĽS-HZDS

07.01.2012 17:31

Rozhovor s Mgr. Rolandom Lamperom

Na nominačnom sneme v Ružomberku 3. decembra 2011 Vás  zvolili  za  nového podpredsedu ĽS-HZDS. Povedzte nám  niečo  o  sebe.  Aká  je  Vaša profesia, kde všade ste pôsobili a aké sú Vaše plány?

Pochádzam z malebnej obce Slovenská Ľupča, ktorá sa nachádza pri Banskej Bystrici. Svoje študentské roky som strávil na strednom Slovensku, kde som vyštudoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov. Po štúdiu som pôsobil v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu na sekcii štrukturálnych fondov. Moje pracovné pôsobenie pokračovalo na Ministerstve hospodárstva SR, kde som sa venoval zahraničnému obchodu. Bola to pozícia, ktorá mi neskôr napomohla uplatniť sa v oblasti zahraničného obchodu na pozícii ekonomického diplomata na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Bukurešti. Tam som pôsobil až do roku 2011. V súčasnosti pôsobím ako manažér v súkromnej spoločnosti.

Onedlho budú predčasné parlamentné voľby. Voličov čaká ťažké rozhodovanie, už veľakrát boli sklamaní. Čo ponúka ĽS-HZDS občanom?

Ľudová strana – HZDS má ako jediná politická strana pripravený kvalitný volebný program, ktorý je východiskom a alternatívou pre Slovensko v tejto ťažkej situácii prichádzajúcej ďalšej finančnej a ekonomickej krízy. Program sa opiera o kresťanský, sociálny a národný pilier a uprednostňuje pragmatické riešenia pred ideologickými. Snahou je eliminovať úpadok strednej vrstvy a zabrániť prepadu životnej úrovne na Slovensku. Preto ĽS-HZDS ponúka na svojej kandidátnej listine kvalitne pripravených odborníkov zo všetkých oblastí života.    

Je potrebné pripomenúť, že predčasné parlamentné voľby sú výsledkom aktuálneho vývoja v SR zapríčinené chybnými krokmi vládnej garnitúry. Úradujúca vláda, ktorá deklarovala rozvoj na Slovensku v súlade s programovým vyhlásením vlády prijímala nekonštruktívne rozhodnutia a dosiahla len rozkol vo vnútri koalície a zhoršenie kvality života na Slovensku. Toto azda nie je potrebné ani ďalej konkretizovať, keďže to na vlastnej koži pociťujeme všetci. 

Čo Vás motivovalo k tomu, aby ste sa venovali politickej činnosti? Ako sa Vám spolupracuje s krajským predsedom Banskobystrického kraja, Ing. Jozefom Pavúkom?

Môj postoj k politike sa formoval už počas štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, ktorý sa dopĺňal mojimi vedomosťami o politických programoch strán na slovenskej politickej scéne. Programovo najbližšie mi už vtedy bola ĽS-HZDS, s ktorou som nadviazal kontakt a prenikal postupne do jej štruktúr. Cítil som potrebu podieľať sa na veciach verejných, ako aj uchádzať sa o podporu a dôveru môjho okolia, priateľov, občanov Slovenskej republiky. V súčasnosti v rámci môjho územného pôsobenia veľmi úzko spolupracujem s krajským predstavenstvom ĽS-HZDS v Banskej Bystrici. Konštatujem, že spolupráca s jeho predsedom - pánom Ing. Jozefom Pavúkom je vynikajúca, a to z niekoľkých dôvodov. Jozef Pavúk je človek, ktorý je cieľavedomý, zodpovedný a plnohodnotne, konštruktívne vedie krajskú organizáciu. To sa odzrkadľuje aj na výsledkoch a funkčnosti kraja. Vážim si ho za jeho odbornosť, ktorú už neraz preukázal na miestach kde doposiaľ pôsobil a samozrejme ho obdivujem aj za jeho ľudský prístup, ktorý uplatňuje vo svojom živote vo vzťahoch k iným ľuďom. Aj kvôli tomuto pevne verím, že ĽS-HZDS bude vo voľbách úspešná.

Máte nejaký „recept“ na to, aby na Slovensko dopady krízy neboli až také tvrdé? Čo by podľa Vás pomohlo?

Je veľmi zložité a trúfalé hovoriť o tom, že máme na krízu recept, ktorý by mohol dopady úplne eliminovať, keďže ide o krízu, ktorá sa nedotýka len Slovenska, ale aj celej Európskej únie. Bol by to z našej strany len extrémny populizmus. Avšak môžeme spoločne hovoriť o predbežných opatreniach alebo o krokoch na jej zmiernenie. Je v prvom rade potrebné, aby Slovensko malo politickú elitu, ktorá by prevzala na seba zodpovednosť prijímať zásadné opatrenia dôležité pre stabilizovanie situácie v krajine. Tým myslím pripraviť opatrenia v ekonomickej, sociálnej oblasti a bezpochyby aj v oblasti zahraničnej politiky.

Viete si predstaviť  Európu o 10 rokov? Myslíte, že sa udejú nejaké zásadné celospoločenské zmeny, alebo všetko zostane viac-menej po starom?

Moja osobná predstava o Európe v najbližších rokoch je hádam len mojím zbožným prianím. Turbulencie vo vývoji situácie v európskom priestore sú v súčasnosti veľké, ale myslím si, že riešiteľné. Nevyhnutne dôležité je v čo najkratšom čase situáciu v Európe stabilizovať, aby to nemalo drvivý dopad na občanov, ako i celú EÚ. Preto bolo nevyhnutné podporiť Euroval ako nástroj proti kolapsu Grécka. V tomto prípade nešlo len o záchranu peňazí Nemecka, či Francúzska, ako to otriasalo verejnou mienkou aj u nás, ale taktiež o záchranu našich peňazí, keďže tam má Slovensko dokonca viac ako 1 miliardu eur. V každom prípade je EÚ dôležitý hospodársky priestor pre všetky členské štáty únie, a preto jej zachovanie, stabilizovanie, či ďalší rozvoj musí byť v záujme jej členov.