Sergej Kozlík v Jelšave a Revúcej

20.01.2012 19:49

Europoslanec za ĽS-HZDS a kandidát do NR SR, Ing. Sergej Kozlík navštívil 20. januára okres Revúca. Výjazdovú skupinu v zložení Ing. Jozef Pavúk-predseda Krajského predstavenstva ĽS-HZDS v Banskej Bystrici, krajská predsedníčka ĽS-HZDS E. Zaťková a podpredseda republikového predstavenstva ĽS-HZDS, Mgr. Roland Lamper, sprevádzal predseda Okresného predstavenstva ĽS-HZDS v Revúcej a poslanec BBSK, Ján Šeševička. Ich prvá zastávka bola v Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave, kde sa stretli s vedením podniku a zaujímali sa o pracovné podmienky zamestnancov a možnosti zvyšovania zamestnanosti, pretože podnik posobí v regióne, v ktorom miera nezamestnanosti presahuje 30%. Pri pamätníku oslobodenia v Jelšave si neskoršie pripomenuli 67. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne (21. január 1945), spolu s primátorom Jelšavy a ďalšími účastníkmi. Na Mestskom úrade v Jelšave ich privítal primátor mesta, MVDr. M. Kolesár a hostia sa stretli s primátormi a starostami okresu Revúca.
Všetci prítomní mali možnosť vypočuť si prejav Sergeja Kozlíka a zároveň viesť s ním dialóg o problémoch, s ktorými sa stretávajú v dnešnej neľahkej dobe. Program pokračoval prijatím u primátorky Revúcej, MVDr. E. Cireňovej, kde europoslanec Sergej Kozlík poskytol rozhovor regionálnym novinám.
Vo večerných hodinách sa výjazdová skupina stretla v kultúrnom dome v Revúcej s priaznivcami a členmi ĽS-HZDS. Sergej Kozlík informoval prítomných o volebnom programe ĽS-HZDS, víziách a cieľoch strany do nadchádzajúcich volieb. Pozornosť venoval hlavne oblasti zamestnanosti a regionálneho rozvoja, teda oblastí, ktoré dokázala ĽS-HZDS z pozície vládnej strany riešiť v prospech občanov a prednesený program môže pri jeho realizácii opäť pomôcť celej slovenskej spoločnosti. V závere stretnutia Sergej Kozlík trpezlivo a pohotovo odpovedal na otázky z publika.


Hilda Puterová, tajomníčka Okresného predstavenstva ĽS-HZDS Revúca