V. Mečiar gratuloval Štefanovi Nosáľovi

20.01.2012 19:18

Predseda Ľudovej strany - Hnutie za demokratické Slovensko, JUDr. Vladimír Mečiar poslal jubilujúcemu choreografovi a profesorovi Štefanovi Nosáľovi k jeho 85. narodeninám blahoprajný list.

V liste sa píše:

Vážený pán profesor Štefan Nosáľ,
s úctou sa skláňam nad Vaším dielom, ktoré ste vykonali pre zachovanie slovenskej národnej kultúry počas neuveriteľných viac ako šesťdesiatich rokov Vašej práce v zachovávaní folklórnych tradícii.

Dovoľte mi k Vášmu krásnemu jubileu 85. rokov života sa Vám za toto kultúrne bohatstvo poďakovať, že ste ho zachovali a dokázali zveľaďovať pre ďalšie generácie Slovákov.

Svojou neúnavnou prácou a obdivuhodnou energiou ste vytvorili pokladnicu ľudovej kultúry, do ktorej sa ešte dlhé desaťročia, ba možno stáročia budú Slováci vracať a nachádzať skvosty ľudového umenia, ktoré ste zachránili pre naše dejiny.

Prajem Vám vo Vašom ďalšom živote ešte veľa tvorivých síl, zdravia a spokojnosti nielen v práci, ale aj v rodinnom kruhu.

S úctou Vladimír Mečiar