ĽS-HZDS je proti dohode ACTA

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko vyzýva predstaviteľov slovenskej vlády a poslancov Národnej rady, aby nedali súhlas našej krajiny s kontroverznou Obchodnou dohodou o boji proti falšovaniu (ACTA).
Domnievame sa, že táto medzinárodná zmluva priamo porušuje základné slobody a ľudské práva slovenských občanov.
ĽS-HZDS má zásadné výhrady k viacerým ustanoveniam dohody ACTA. V prvom rade odmietame, aby boli trestnému stíhaniu vystavení obyčajní používatelia internetových serverov a počítačovej techniky, ktorí nič netušia o ich nelegálnom obsahu. Prísne postihy a tresty by mali byť adresované výlučne osobám, ktoré na takomto pirátstve a porušovaní autorských práv podnikajú a zarábajú ,,slušné“ peniaze. ACTA v súčasnom znení navyše vytvára neprimerane voľný priestor pre svojvôľu úradníkov pri rozhodovaní o druhu a výške trestov. Ľudová strana - HZDS považuje medzinárodnú obchodnú dohodu ACTA vo verzii, v akej sa dostala do legislatívneho procesu a na pripomienkové konanie verejnosti, za neprijateľnú a ako skrytý nástroj moci novodobého policajného štátu, ktorý bezprecedentne šikanuje svojich vlastných občanov. Zdôrazňujeme tiež, že kabinet Ivety Radičovej, ktorý je od pádu vlády poverený prezidentom republiky vládnutím do zostavenia novej vlády, nemá mandát rozhodovať o takých zásadných zahraničnopolitických otázkach.

 

Dvojklikom na video získate slovenské titulky, ak nie, treba ich vyhľadať ikonkou CC na videu.