Lučenecká nemocnica má ďalšie moderné pracovisko

Lučenecká nemocnica sa modernizuje. Dôkazom toho je aj nový digitálny röntgen. Jeho prednosťou je rýchle diagnostikovanie, priama komunikácia s oddeleniami a ambulanciami a výrazná redukcia záťaže ožarovania.

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci, neziskovej organizácii, bol uplynulý štvrtok oficiálne daný do užívania nový digitálny röntgen. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnil aj predseda ĽS – HZDS Vladimír Mečiar. Hodnota investície je 330 – tisíc eur, pričom nemocnica ju kofinancuje piatimi percentami. Moderný pristroj aktuálne slúži nielen Lučenčanom, ale aj pacientom z Fiľakova a Poltára. Riaditeľ nemocnice Július Höffer potvrdil, že prioritou je vytvárať čo najlepšie podmienky pre klientov, pacientov a tiež zamestnancov lučeneckej nemocnice a prispieť k tomu aby sa poskytované služby skvalitnili. „V rámci eurofondov sa nám podarilo získať finančné prostriedky, ktoré nám pomohli dať do užívania digitálny röntgenový pristroj. Je to moderny pristroj, ktorý vrátane prerobenia a investície má hodnotu 330-tisíc eur, kde nemocnica túto sumu kofinancuje piatimi percentami vrátane stavebných úprav. Je veľkým prínosom pre pacientov, ktorí potrebujú röntgenové vyšetrenie a tiež našich odborníkov. Poskytuje digitálny obraz, ktorý sa dá napáliť na CD nosič, takže už nepotrebujeme klasické röntgenové snímky. Laboranti tak budú mať podstatne menej práce. Prístroj je napojený na nemocničný informačný systém, teda priamo na ambulancie a oddelenia, kde budú odborníci snímky vyhodnocovať,“ upresnil  J. Höff er.

Prednosťou digitálneho röntgenu je okrem rýchlejšieho diagnostikovania a lepšej komunikácie s odborníkmi aj výrazná redukcia záťaže ožarovania. Nepoužívajú sa vyvojové chemikálie, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie. Namiesto fi lmu, ktorý sa predtým musel osvietiť röntgenovými lúčmi a nakoniec vyvolať, sa pri tomto prístroji používa špeciálny senzor, ktorý vzniknuté lúče premení na digitálne signály. Tie sa spracujú v počítači, pričom sa môžu zviditeľniť aj tie najmenšie detaily. Následne snímku vyhodnotia odborníci priamo v ambulancii nemocničného oddelenia. Rozsah a kvalitu služieb, ktoré Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Lučenci, nezisková organizácia, poskytuje svojim klientom a pacientom vyzdvihol aj predseda ĽS – HZDS Vladimír Mečiar. „Treba oceniť, že lučenecká nemocnica sa stáva prirodzenou cestou, čo sa týka rozsahu poskytovaných služieb a ich kvality, druhou nemocnicou v Banskobystrickou kraji. Má svoj ustálený región, jej odborníci dosahujú vynikajúce pracovné výsledky a má perspektívu ďalšieho zvyšovania svojej pôsobnosti aj v iných oblastiach. Je spravodlivé, že sa začali upravovať platy lekárov a sestier. Nie je však spravodlivé, že poisťovňa na tieto zvýšenia a budúci rozvoj neprispieva rovnako vo všetkých nemocniciach, že veľmi diferencuje. Tiež nie je spravodlivé, že ak vzniknú rozdiely, tak sú niektoré zdravotnícke zariadenia štátom preferované, podporuje odstránenie ich deficitov, kým Lučenec si musí odrobiť všetko sám. Pokiaľ ide o ohodnotenie toho, čo sa v Lučenci poskytuje ľuďom a tiež ocenenie kvality vedenia, treba povedať, že to čo je tu dnes, tak to určite nie je prvé otvorenie nového pracoviska, pretože každý rok sa nemocnica modernizuje a otvára niečo nové. V tomto roku sú ešte najmenej dve investície pred dokončením, ktoré tiež výrazne prispejú ku skvalitneniu poskytovaných služieb. Určite patrí za to vďaka riaditeľovi nemocnice Júliusovi Höff erovi, ktorý odvádza kvalitnú prácu a úspešne vyvádza nemocnicu z krízy. Rovnako patri poďakovanie predsedovi predstavenstva Janovi Miadokovi, ktorý získava cenné kontakty a obetuje veľa času na zveľaďovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré skvalitňuje starostlivosť o ľudí v celom regióne južného Slovenska, aby bola naozaj na vysokej úrovni.“