Nielen sľuby, ale aj reálna pomoc

V dnešnej dobe je ťažké sa rozhodnúť komu možno dôverovať. Keď je spoločnosť v kríze, všetko je relatívne a nevieme, čo možno očakávať. V takýchto neistých časoch je rozumné sa riadiť nie podľa toho, čo niekto povie a nasľubuje, ale treba sa rozhodnúť podľa toho, čo skutočne vykonal. To však vyžaduje istú námahu, rozmýšľanie a bilancovanie. Na dôkaz  toho, že Ľudová strana–HZDS skutočne vždy stála na strane ľudí a ich všestrannej podpore svedčí aj to,  že od  jesene 2009 do volieb v júni 2010, ĽS-HZDS v Banskobystrickom kraji  obdarovala MŠ a ZŠ odovzdaním 88 ihrísk pre deti v mestách i obciach Banskobystrického kraja. Je to jasný dôkaz nielen verbálnej deklarácie pomoci, ale skutočne realizovanej pomoci vykonanej činmi.  Svedčí o skutočnom záujme o novú generáciu a naše deti. Takisto záujem o seniorov a dôchodcov Ľudová strana  prejavila konkrétnymi činmi. Funkcionári strany osobne navštívili Domovy dôchodcov, aby sa na vlastné oči presvedčili v akých podmienkach žijú.
Ľudová strana–HZDS dala vyrobiť a odovzdala pre seniorov nášho kraja na zlepšenie oddychového času obyvateľom viacerých Domovov dôchodcov  oddychové altánky, ktoré  celkovo skrášlili areály v DDS a umožňujú dôstojnejšie prežitie jesene života.
Všetky tieto aktivity vykonala Ľudová strana HZDS s hlbokým a skutočným záujmom o ľudí Slovenska v úprimnej snahe pomôcť. Nie slová, ale činy, láska k ľuďom, to je podstatné pre Ľudovú stranu HZDS.

Detské ihriská a altánky

Táto fotogaléria je prázdna.

______________________________________________________

Fotogaléria - archív

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>