Podpora železničiarov na východe

V piatok 10. februára 2012 podpredseda ĽS-HZDS Roland Lamper a predseda KP ĽS-HZDS v Banskej Bystrici, Jozef Pavúk navštívili východ našej krajiny, kde v Kráľovskom Chlmci absolvovali na pozvanie podpredsedu ĽS-HZDS Juraja Koneviča stretnutie s miestnymi podnikateľmi. V uvedený deň pokračovala séria rokovaní v obci Dobrá, ktorá sa nachádza pri Čiernej nad Tisou. Na verejnom stretnutí s predstaviteľmi ĽS-HZDS sa zúčastnili domáci občania, zväčša zamestnanci východoslovenského prekladiska Čierna nad Tisou. Ing. Jozef Pavúk predstavil myšlienky ďalšieho možného rozvoja prekladiska a využitie polohy regiónu na nové možnosti a zvýšenie zamestnanosti.   -rl-