Stretnutie so seniormi v Hriňovej

V stredu 15. februára  v popoludňajších hodinách zavítal na Výročnú schôdzu Jednoty dôchodcov v Hriňovej predseda Ľudovej strany – HZDS, Vladimír Mečiar. Seniori sa zaujímali o celkové politické dianie na Slovensku ako aj možné riešenia neľahkej ekonomickej situácie starších ľudí, ktorí z malých dôchodkov musia vynakladať značné finančné prostriedky na lieky. Príhovor Vladimíra Mečiara prijala viac ako stovka zúčastnených členov Jednoty dôchodcov so záujmom. Stretnutie seniorov prišiel pozdraviť tiež krajský predseda ĽS-HZDS v Banskej Bystrici, Jozef Pavúk.