Talk show Vladimíra Mečiara v Žiari nad Hronom

Takmer dve hodiny odpovedal predseda Ľudovej strany –HZDS, JUDr. Vladimír Mečiar na otázky občanov počas stretnutia v divadelnej sále MsKC v Žiari nad Hronom v stredu 15. februára.  Napriek extrémne nepriaznivému počasiu – od rána zúrila snehová búrka, prišlo na stretnutie takmer sto občanov. Lídrovi,Vladimírovi Mečiarovi kládli otázky dotýkajúce sa oblasti zamestnanosti, mladých rodín, postoja súčasnej vlády k dôchodcom, tiež z oblasti zdravotníctva, ľudských práv, postoja ĽS-HZDS k novovznikajúcim stranám, ale aj k riešeniu privatizácie v minulosti a jej dopadu na ekonomiku Slovenska, ako aj otázky  zo sveta kultúry a športu. Zaujímalo ich, aké riešenia a východiská zo súčasnej situácie  ponúka ĽS-HZDS. Odpovede ocenili potleskom. Prejavili tiež svoje osobné pocity k predsedovi  ĽS-HZDS, rodákovi, zakladateľovi slovenskej štátnosti. Ocenili jeho postoje  v časoch, keď sa bolo treba postaviť za Slovensko a ustáť proces jeho osamostatnenia sa v historických súvislostiach a najmä jeho úsilie korunované reálnym výsledkom schopnosti aj za ťažkých podmienok vytiahnuť Slovensko z krízy po osamostatnení, kedy bolo nutné mnohé vybudovať nanovo a dokázal to s výbornými ekonomickými ukazovateľmi.

V ďalšej časti stretnutia vystúpil predseda nášho  Krajského predstavenstva  ĽS-HZDS, Ing. Jozef Pavúk, ktorý zhodnotil situáciu v Banskobystrickom regióne a možnosti, ktoré región ponúka na oživenie zamestnanosti. Riešenia sú pripravené vo volebnom programe ĽS-HZDS. Venoval sa tiež tomu, ako sa ĽS-HZDS prezentuje v kraji pred voľbami, pozval prítomných na  rôzne akcie, ktoré sa budú konať vo volebnej kampani a pozval všetkých k voľbám.

Ešte pred príchodom hostí predstavila predsedníčka Okresného predstavenstva ĽS-HZDS v Žiari nad Hronom, Božena Mikulčíková kandidátov na poslancov do NR SR – Ing. Jozefa Tokarčíka a MUDr. Richarda Rišňovského, ktorí sa takisto prihovorili prítomným.

Svojou jedinečnou interpretáciou ľudových piesní sa o dobrú náladu postarala Mužská spevácka skupina SEKERA. Všetci sa rozchádzali povzbudení tým, že je tu strana, ktorej je potrebné dať príležitosť vo voľbách, aby mohla presadzovať volebný program v prospech občanov Slovenska.

Božena Mikulčíková, predsedníčka OP ĽS-HZDS v Žiari n Hronom