Vyhlásenie RP ĽS-HZDS

V sobotu 26. mája sa v Banskej Bystrici uskutočnilo Republikové predstavenstvo ĽS-HZDS, ktoré prijalo vyhlásenie o pokračovaní politickej činnosti.

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko bude pokračovať v politickej činnosti aj po neúspešných voľbách do Národnej rady SR. Minulosť strany je spojená so vznikom samostatného štátu. HZDS stála pri zrode Slovenskej republiky a naplnila tak tisícročné úsilie Slovákov, ktoré bolo spojené so zápasom o vlastný štátny útvar. Strana sa tak zapísala do slovenských dejín a jej predseda, Vladimír Mečiar, je nespochybniteľným architektom modernej slovenskej štátnosti.

Hnutie za demokratické Slovensko dokázalo vyviesť slovenské hospodárstvo z krízy. Počas jeho vlády prišlo k ekonomickému rastu, reálnemu zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva i poklesu nezamestnanosti. Priaznivé ekonomické výsledky boli spojené predovšetkým s mobilizáciou domácich (vnútorných) zdrojov. Naša strana dôsledne obhajovala národno-štátne záujmy v ekonomickej oblasti aj v medzinárodných vzťahoch. Vernosť Slovensku nás zaväzuje stáť na strane občanov.

Pred Slovenskou republikou dnes stoja nové výzvy, ktoré si vyžadujú politické riešenia. ĽS–HZDS je presvedčená, že reálne napĺňanie ľudských práv je spojené s rovnosťou životných podmienok (nielen s rovnosťou príležitostí a šancí). Preto kladieme osobitný dôraz na sociálne práva. Právo na prácu, spravodlivú a uspokojivú odmenu, ochranu pred nezamestnanosťou, vzdelanie, bývanie, zdravotnú starostlivosť, sociálne zabezpečenie. Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá mu zabezpečí jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie a blahobyt jeho rodiny.

V marcových parlamentných voľbách 2012 sa prejavila túžba občanov po stabilite. Ukazuje sa, že táto cesta bude zložitá a pre mnohých občanov nebude znamenať rast životnej úrovne. ĽS–HZDS uzatvára jednu etapu svojho politického pôsobenia a v nasledujúcom období sa zameria na vlastnú reformu a obnovenie dôvery. Našim cieľom je skvalitnenie podmienok života a skutočné napĺňanie sociálnych práv všetkých občanov Slovenskej republiky.

Republikové predstavenstvo ĽS–HZDS

Banská Bystrica, 26. máj 2012