Detvianska novoročná kapustnica

09.01.2012 19:07

Okresné predstavenstvo ĽS-HZDS v Detve zorganizovalo v pondelok  9. januára verejnú členskú schôdzu, kde už tradične bol miestom stretnutia Hotel Detva. Na pozvanie predsedu Okresného predstavenstva ĽS-HZDS v Detve pána Ing. Jozefa Fekiača sa verejného stretnutia  zúčastnilo  80 ľudí. Celé rokovanie sa nieslo v príjemnej novoročnej atmosfére,  pozvanie prijali i podpredseda Republikového predstavenstva ĽS-HZDS, Mgr. Roland Lamper a predseda Krajského predstavenstva ĽS-HZDS v Banskej Bystrici, Ing. Jozef Pavúk ,a tiež kandidáti na poslancov do NR SR. Podpredseda ĽS-HZDS , Roland Lamper vo svojom prejave zhodnotil aktuálny politický vývoj na Slovensku a priblížil postoj ĽS-HZDS k súčasnému vývoju, oboznámil prítomných s volebným programom strany a formami  blížiacej sa volebnej kampane.   Predseda Krajského predstavenstva ĽS-HZDS Banskobystrického kraja, Ing. Pavúk detailne analyzoval situáciu a vývoj v našom kraji.  Predstavil pripravované aktivity  ĽS-HZDS  v rámci predvolebnej kampane v okrese Detva ako aj v celom kraji. V diskusii sa prítomní  aktívne zapájali do rozhovorov s pozvanými hosťami, aby dostali odpovede na svoje otázky zo všetkých oblastí života. Dominovali otázky o smerovaní politického vývoja v krajine, postojov ĽS-HZDS a samozrejme prediskutované boli aj otázky o vývoji okresu Detva, či postrehy ľudí k témam, ktoré sa ich bytostne dotýkajú. Spríjemnením tohto novoročného stretnutia bola aj výborná novoročná kapustnica pripravená podľa miestneho receptu.  Túto príjemnú časť verejnej členskej schôdze sprevádzalo aj hudobné vystúpenie, ktoré zabezpečilo Okresné predstavenstvo ĽS-HZDS v Detve.