Novoročné posolstvo 2012

07.01.2012 17:40

My, účastníci stretnutia v geografickom strede Európy v Kremnických Baniach, posielame Slovákom dobrej vôle Novoročné posolstvo 2012. Prajeme Slovákom v Novom roku mier, lásku, vzájomné porozumenie a úctu, aby Slovensko mali v srdci a vnímali ho ako svoju vlasť. Nadväzujeme tak na prvé Vianočné posolstvo z roku 1991. Vtedy sa začal napĺňať tisícročný sen Slovákov o obnovenie vlastnej štátnosti od čias kráľa Svätopluka.
Dnes stojíme na ďalej zlomovej križovatke slovenských dejín. Opäť sa rozhoduje, ktorý štát obstojí v novom tisícročí. Ďakujeme Vladimírovi Mečiarovi za obetavosť, s akou pracoval v prospech našej vlasti a dokázal v neľahkých časoch položiť s národne orientovanou inteligenciou a odborníkmi základy našej samostatnej existencie. Bohužiaľ, systémy spoločnosti, ktoré si vyžadujú pevný politický program, aby sa nastavili spoločenské pohyby v prospech občanov, sú za dva roky v katastrofálnom stave. Pri dvadsiatom výročí položení základov samostatnosti Slovenskej republiky sa obraciame na Slovákov, aby prijali ponuku riešenia, akú pripravila Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko v časoch krízy.
V čase, keď sú rozvrátené sociálne, zdravotné, hospodárske, finančné, školské, environmentálne, bezpečnostné  a ďalšie sektory nášho štátu, pripomíname verejnosti dejinnú úlohu Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy sme začali budovať našu krásnu krajinu v podobnej situácii rozpadu tradičných trhov a rozvratu nášho sociálneho systému. Napriek tomu sa spoločnosť podarilo naštartovať, vyviesť z neistoty a z krízy.
Nepremeškajme preto v nadchádzajúcich voľbách šancu odvrátiť tento katastrofálny vývoj pre celú našu spoločnosť.
účastníci stretnutia
Kremnické Bane, 5. januára 2012