Okresný snem v Krupine

29.09.2011 21:52

V zasadačke kultúrneho domu v Hontianskych Nemciach sa vo štvrtok 29. septembra konal krupinský okresný snem ĽS-HZDS. V úvode predseda okresného predstavenstva, Ján Paulíny privítal predsedu banskobystrického krajského predstavenstva, Ing. Jozefa Pavúka, členov krajského predstavenstva -Ľubomíra Kropila, Vladimíra Babica a poslanca BBSK, Ing. Rudolfa Gabryša. Medzi hlavné body programu patrili voľby okresných orgánov strany, hodnotenie aktivít za posledné štyri roky, program rozvoja okresu Krupina, ktorý predniesol Ing. Rudolf Gabryš, pričom za priority okresu považuje začatie výstavby rýchlostnej komunikácie R3, čo umožní zníženie veľkej nezamestnanosti. V diskusii vystúpil krajský predseda, poďakoval členom strany za úsilie vynaložené pri voľbách a aktívny prístup.