Svetový deň darcov krvi

05.06.2011 21:09

Svetový deň darcov krvi si 14. Júna pripomíname od roku 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar – svoju vlastnú krv. Celosvetové podujatie sa spája s narodením Karla Landsteinera (14. jún 1868 Baden pri Viedni; zomrel 26. júna 1943 v New Yorku), lekára – nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu (1930) za objasnenie funkcie a určenie systému 4 krvných skupín AB, A, B, 0. Neskôr sa spolupodieľal aj na objavení Rh faktora.

Svetový deň darcov krvi je predovšetkým oslavou dobrovoľných, bezpríspevkových darcov krvi. Jeho cieľom je tiež upozorniť na to, aké je darcovstvo krvi dôležité a nenahraditeľné a akým obrovským prínosom by bolo, keby sa stalo prirodzenou súčasťou nášho života. Význam tohto dňa spočíva tiež v tom, že sa v rovnakom čase na viacerých miestach sveta propagujú rovnaké myšlienky a sleduje spoločný cieľ – poďakovanie aktívnym darcom krvi, ktorí robia spoločnosti neoceniteľnú službu a podnietenie ostatných ľudí, aby ich v tom nasledovali. To všetko preto, aby sme si mohli byť istí, že v momente, keď budeme krv potrebovať, jej bude dostatok a bude nám k dispozícii. Súčasťou osláv Svetového dňa darcov krvi sú aj podujatia propagujúce zdravý životný štýl, ktorý je pre aktívne darcovstvo krvi nevyhnutný.

Národná transfúzna služba SR Vás pozýva na oslavu Svetového dňa darcov krvi. Pre všetkých darcov krvi, ale aj tých, ktorí ešte darcami krvi nie sú, pripravila pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na všetkých svojich pracoviskách 14. júna od 7.00 hod do 17.00 hod. Každý bude mať príležitosť prezrieť si naše pracoviská s možnosťou darovať krv.